આત્મજન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મજન

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    સ્વજન.