આત્મજિજ્ઞાસુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મજિજ્ઞાસુ

વિશેષણ

  • 1

    આત્માને જાણવાની ઇચ્છાવાળું.