આત્મતિરસ્કાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મતિરસ્કાર

પુંલિંગ

  • 1

    પોતાની જાત માટે મનમાં તિરસ્કાર થવો તે.