આત્મધર્મ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મધર્મ

પુંલિંગ

  • 1

    આત્માનો ધર્મ-ગુણ-સ્વભાવ.