આત્મનેપદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મનેપદ

નપુંસક લિંગ

વ્યાકર​ણ
  • 1

    વ્યાકર​ણ
    સંસ્કૃત વ્યાકરણમાં ધાતુઓના ત્રણ પ્રકારોમાંનો એક.