આત્મનાશક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મનાશક

વિશેષણ

  • 1

    આત્માનો નાશ કરે એવું પાતક.