આત્મનિયામક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મનિયામક

વિશેષણ

  • 1

    પોતેજાતે પોતાનું નિયમન કરે એવું.

  • 2

    પોતાની મેળે ચાલતું.