આત્મપ્રશંસા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મપ્રશંસા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પોતાની જાતનાં વખાણ.