આત્મપરીક્ષક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મપરીક્ષક

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    આત્મપરીક્ષણ કરનાર.