આત્મબુદ્ધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મબુદ્ધિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પોતાની સ્વતંત્ર સમજણ.

  • 2

    પોતાપણાની બુદ્ધિ.

  • 3

    મતલબિયાપણું.