આત્મમાની ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મમાની

વિશેષણ

  • 1

    સ્વમાની.

  • 2

    અહંકારી.