આત્મરક્ષા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મરક્ષા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પોતાનું રક્ષણ-સંભાળ.