આત્મવેત્તા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મવેત્તા

પુંલિંગ

  • 1

    આત્મવિદ.