આત્મવૃત્તાંત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મવૃત્તાંત

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    પોતાનો અહેવાલ; આત્મકથા.