આત્મવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મવાદી

વિશેષણ

  • 1

    આત્મવાદમાં માનનાર.