આત્મવિકાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મવિકાસ

પુંલિંગ

  • 1

    પોતાની જાતનો વિકાસ-ઉન્નતિ.