આત્મવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અધ્યાત્મવિદ્યા; બ્રહ્મવિદ્યા.