આત્મશ્લાઘી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મશ્લાઘી

વિશેષણ

  • 1

    બડાઈખોર.