આત્મસંયમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મસંયમ

પુંલિંગ

  • 1

    પોતાના ઉપર મન ઇંદ્રિયો ઉપર સંયમ હોવો તે; જાતનો નિગ્રહ.