આત્મસંસ્કાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મસંસ્કાર

પુંલિંગ

  • 1

    આત્માની સંસ્કારિતા.