આત્માનાત્મક વિવેક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્માનાત્મક વિવેક

પુંલિંગ

  • 1

    આત્માનાત્મ વચ્ચેનો વિવેક-સાચી સમજ.