આત્માલોકન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્માલોકન

નપુંસક લિંગ

  • 1

    આત્મપરીક્ષણ; 'સેલ્ફ-ઇન્ટ્રોસ્પેક્ષન'.