આત્મીય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મીય

વિશેષણ

  • 1

    આત્માનું.

  • 2

    પોતાનું; અંગત.

  • 3

    સગું.