આત્મોત્થિત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મોત્થિત

વિશેષણ

  • 1

    પોતાની મેળે ઉત્થાન પામેલું.