આત્મોન્નતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મોન્નતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આત્માની ઉન્નતિ.

  • 2

    પોતાની ઉન્નતિ.