આંતરડાં ગળે આવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંતરડાં ગળે આવવાં

  • 1

    ખૂબ મહેનત પડવી.