આંતરયુદ્ધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંતરયુદ્ધ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    એકસમૂહના લોકોમાં અંદર અંદર યુદ્ધ; 'સિવિલ વૉર'.