આંતરરાષ્ટ્રીય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંતરરાષ્ટ્રીય

વિશેષણ

  • 1

    સર્વ રાષ્ટ્રોને કે તેમના પરસ્પર સંબંધને લગતું.