આંતરે દિવસે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંતરે દિવસે

  • 1

    એક દિવસનો આંતરો પડીને આવતે-દર ત્રીજે દિવસે.