આત્મસાત્ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આત્મસાત્

અવ્યય

  • 1

    તદ્દન પોતાના જેવું-પોતાનું હોય એમ; એકરૂપ.