આથડિયાં ખાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આથડિયાં ખાવાં

  • 1

    લથડાવું.

  • 2

    ફાંફાં મારવાં.