આથો ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આથો ચડવો

  • 1

    અથાવું, અથાવાની ક્રિયા થવી; આથાની અસર લાગવી કે થવી.