આથો નાંખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આથો નાંખવો

  • 1

    અથાવા મૂકવું.