આદ્યગુરુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આદ્યગુરુ

પુંલિંગ

  • 1

    આદ્ય ગુરુ-ઈશ્વર.