આદરણી ચડાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આદરણી ચડાવવી

  • 1

    વસંતની ભેટ કન્યાને આપવી.