આદાની સૂંઠ થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આદાની સૂંઠ થવી

  • 1

    શરીરે બહુ સુકાવું-લેવાઈ જવું.