આદાપાક દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આદાપાક દેવો

  • 1

    મારવું.