આદુ કાઢી નાંખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આદુ કાઢી નાંખવું

  • 1

    જોર કે જુસ્સો નરમ પાડી દે એમ કરવું.