આદુ ખાઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આદુ ખાઈને

  • 1

    ખૂબ ખંત અને જહેમતની સાથે; ભારે જોર કરીને.