આધણ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આધણ આવવું

  • 1

    આધણનું પાણી જોઈએ તેવું ગરમ થવું; આધણ તૈયાર થવું.

  • 2

    વેડફાવું; બગડવું; આધણ મુકાવું.