આધણ ઊકળી જવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આધણ ઊકળી જવાં

  • 1

    વેળા વહી જવી.