આંધળા પાટા બાંધવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંધળા પાટા બાંધવા

  • 1

    ભરમાવવું; આંખે પાટા બંધાવવા; છેતરવું.