આંધળી ગલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંધળી ગલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જેમાંથી બહાર નીકળવાનો માર્ગ ન હોય એવી ગલી.