આંધળી ગાય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંધળી ગાય

  • 1

    નિર્દોષ ગરીબ સ્વભાવનો માણસ.