આંધળું ગૂમડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંધળું ગૂમડું

  • 1

    છિદ્ર વગરનું-મોં ન પડેલું ગૂમડું.