આધાપલીત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આધાપલીત

વિશેષણ

  • 1

    અડધું ગાંડું; દાધારંગુ.

આધાપલીતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આધાપલીતું

વિશેષણ

  • 1

    અડધું ગાંડું; દાધારંગુ.