ગુજરાતી

માં આધાપલીતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આધાપલીત1આધાપલીતું2

આધાપલીત1

વિશેષણ

  • 1

    અડધું ગાંડું; દાધારંગુ.

ગુજરાતી

માં આધાપલીતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: આધાપલીત1આધાપલીતું2

આધાપલીતું2

વિશેષણ

  • 1

    અડધું ગાંડું; દાધારંગુ.