આધાશીશી ચડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આધાશીશી ચડવી

  • 1

    આધાશીશીનો રોગ થવો.