આનંદમૂર્ત્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આનંદમૂર્ત્તિ

વિશેષણ

  • 1

    આનંદરૂપ.

આનંદમૂર્ત્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આનંદમૂર્ત્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બહુ આનંદી માણસ.