આનાવારી કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આનાવારી કાઢવી

  • 1

    આનાવારીનો અંદાજ નક્કી કરવો; આનાવારી ગણવી.