આપડાહ્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આપડાહ્યું

વિશેષણ

  • 1

    પોતાને બહુ ડાહ્યું માનનારું.

  • 2

    દોઢડાહ્યું.